Blog

Meetup “Kako se meri kvalitet automatskog testiranja?”

U četvrtak, 20. februara, u Beogradu Endava organizuje meetup na kojem će se govoriti o merenju kvaliteta automatskog testiranja.

Prisutni će imati priliku da čuju primere dobre prakse za kreiranje i održavanje framework-a za automatsko testiranje, najčešće greške koje se tokom razvoja dešavaju, kako se može povećati kvalitet automatizacije i druge slične teme. Ovaj meetup će biti koristan svima koje zanima automatsko testiranje, ali je namenjen prvenstveno ljudima sa iskustvom u razvoju i korišćenju framework-a za automatsko testiranje.