O Fondaciji Ana i Vlade Divac

O Fondaciji Ana i Vlade Divac

O partnerstvu IT Bootcamp-a i Fondacije Ana i Vlade Divac:

Fondacija Ana i Vlade Divac je strateški partner projekta IT Bootcamp, još od njegovog osnivanja 2018. godine. Strateško partnersvo se ogleda kroz obezbeđivanje administrativne i logističke podrške, koja je neophodna kako bi se projekat uspešno realizovao.

Osnovna premisa pomoći drugima je ono što je povezalo idejne kreatore IT Bootcamp-a sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Na IT Bootcamp projektu radimo na ostvarenju zajedničke misije – na unapređenju društva u Srbiji, kroz ekonomsko osnaživanje i podsticanje zapošljavanja pojedinaca

O Fondaciji:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ osnovana je 2007. godine, kao nastavak dvadesetogodišnjeg humanitarnog rada Ane i Vlade Divca započetog u SAD, kroz rad Humanitarne organizacije Divac (HOD). Vlade Divac, čuveni srpski košarkaški reprezentativac i NBA košarkaš, zajedno sa svojom suprugom Anom posvetio se radu na rešavanju problema ugroženih društvenih grupa u Srbiji i u drugim delovima sveta.

Tokom 17 godina postojanja, zahvaljujući podršci više od 800.000 pojedinaca, 130 organizacija i 800 kompanija, Fondacija Ana i Vlade Divac je u proteklih 17 godina usmerila više od 25 miliona dolara za pomoć građanima i građankama Srbije.

Fondacija je podržala preko milion ljudi kroz različite humanitarne i razvojne projekte, sa fokusom na pomoć izbeglim i raseljenim licima, podršku poljoprivrednicima, omladinskim projektima i ekonomskom osnaživanju najugroženijih grupa. Pored ovoga, rad Fondacije bio je usmeren i na unapređenje rodne ravnopravnosti, strateški razvoju filantropije i negovanje kulture davanja, u skladu sa vizijom ravnopravnog i tolerantnog društva.

Za više informacija posetite vebsajt:

www.divac.com

Fondacija Ana i Vlade Divac
Ilije Garašanina 53a/7
11120 Beograd, Srbija
www.divac.com