O Fondaciji Ana i Vlade Divac

O Fondaciji Ana i Vlade Divac

Fondacija Ana i Vlade Divac je podržala projekat IT Bootcamp i kao strateški partner obezbedila administrativnu i logističku podršku potrebnu da projekat uspe.

Osnovna premisa pomoći drugima je ono što je povezalo idejne kreatore IT Bootcamp-a sa Fondacijom Ana i Vlade Divac.

O Fondaciji:

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ osnovana je 2007. godine, kao nastavak dvadesetogodišnjeg humanitarnog rada Ane i Vlade Divca započetog u SAD, kroz rad Humanitarne organizacije Divac (HOD). Vlade Divac, čuveni srpski košarkaški reprezentativac i NBA košarkaš, zajedno sa svojom suprugom Anom posvetio se radu na rešavanju problema ugroženih društvenih grupa u Srbiji i u drugim delovima sveta.

Misija Fondacije “Ana i Vlade Divac” je obezbeđivanje kvalitetnog života ranjivih grupa i njihovo integrisanje u lokalnu i širu zajednicu jačanjem ravnopravnosti, solidarnosti i tolerancije u društvu. Fondacija razvija filantropiju kao osnovu za solidarnost i duh zajedništva u društvu, okupljajući najširi krug partnera. Tokom 10 godina rada Fondacija je zahvaljujući podršci 650.000 pojedinaca, 680 kompanija i 82 organizacije prikupila više od 12 miliona evra. Upravo zahvaljujući podršci mnogobrojnih partnera, uključujući državne institucije i lokalne samouprave, Fondacija je bila u prilici da realizuje projekte i akcije koje su pomogle velikom broju ljudi širom Srbije.

Pored humanitarnog rada, Fondacija je posvećena i ekonomskom osnaživanju i podsticanju zapošljavanja, razvoju demokratije i podršci lokalnim zajednicama, te razvoju filantropije u društvu.

Za više informacija posetite vebsajt:

www.divac.com

Fondacija Ana i Vlade Divac
Ilije Garašanina 53a/7
11120 Beograd, Srbija
www.divac.com