Motivacija i ciljevi

Motivacija

Potražnja za IT znanjima i veštinama se konstantno povećava, kao i njihova raznovrsnost. IT industrija u Srbiji evidentno raste, ali je ograničena brojem kvalifikovanih građana koji za sada ne mogu da isprate ovaj trend. Pojedinci koji nisu uhvatili ovaj talas tokom formalnog obrazovanja često nemaju priliku da se upute u neophodna znanja, ili im je finansijska prepreka za dodatno školovanje previsoka.

Da bi premostili ovaj raskol na tržistu i pomogli ekonomskom ubrzanju Srbije, grupa donatora iz dijaspore je odlučila da otvori IT školu u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Cilj škole je da pruži besplatno znanje populaciji koja nije imala priliku za formalno IT obrazovanje. Kursevi su fokusirani na praktičnu primenu na poslu, da bi povećali plasman studenata na radna mesta. U plan i program su inkorporirana i predavanja vezana za razvijanje korporativnih manira. Ovo je važno za individualni uspeh tj. podizanje produktivnosti i mogućnosti napredovanja.

Sledeći korak je da polaznici doprinesu svojom motivacijom i radom. Srbija može da ima najbolji IT sektor u regionu, ako zajedno radimo na tom cilju.

Školom upravlja odbor koji je zadužen za sprovođenje poslovnog plana, na osnovu donacija iz dijaspore.

Naši ciljevi

  • Pružanje pristupa osnovnom IT znanju studentima drugih disciplina, diplomcima srednjih škola, i nezaposlenima.
  • Širenje inspiracije za rad u IT industriji za deo stanovništva koji ne može da priušti dodatno školovanje.
  • Plasiranje većine studenata koji završe kurs na prakse i poslove u IT industriji.

Odbor škole

  • Ana Koeshall (Fondacija Ana i Vlade Divac)
  • Vladimir Delić
  • Vuk Radović
  • Petar Marković
  • Nemanja Petrović
  • Milena Đorđević (menadžerka škole)

Lokacija

2018. godine, besplatna i neprofitna škola IT Bootcamp je počela sa radom u Naučno-tehnološki parku koji nas je infrastrukturno podržao. NTP je obezbedio prostor za edukaciju zajedno sa propratnim inventarom. Na ovaj način polaznicima IT Bootcamp-a je omogućeno da nastavu pohađaju u najsavremenijem okruženju i samom epicentru mladih beogradskih IT kompanija. Za više informacija posetite vebsajt: www.ntpark.rs

Tokom daljeg rada u 2019. i 2020. godini učionice su se nalazile u prostorijama Mašinskog fakulteta u Beogradu www.mas.bg.ac.rs, Matematičkog fakulteta u Beogradu www.matf.bg.ac.rs , Think Innovative-a u Nišu i Beogradu www.thinkinnovative.rs

 

Usled uticaja Kovid-19 na ekonomiju i obrazovanje kako u svetu, tako i kod nas, škola je tokom 2020. godine prilagodila nastavu novim izazovima i osmislila live online predavanja. Trenutno se nastava takođe odvija live online. Tokom nastave potrebno je da polaznici imaju uključen zvuk i kamerice. Nadamo se da će u budućnosti vraćanje u učionice biti izvodljivo.