Karijera

Prijava za predavača

Ukoliko posedujete potrebno znanje, želju i volju da to znanje prenesete drugima, molimo Vas, popunite prijavu i postanite deo našeg tima.

 

Škola je neprofitna i besplatna za polaznike, ali su predavači plaćeni.

 

Zaduženja predavača:

 • Izrada plana i programa na osnovu strukture koju postavlja škola.
 • Priprema zadataka za časove na osnovu plana i programa.
 • Održavanje predavanja i vežbi na osnovu plana i programa.
 • Kreiranje, pregled, i ocenjivanje domaćih zadataka tokom kursa.
 • Evaluacija i motivisanje polaznika tokom kursa.
 • Redovna koordinacija sa menadžmentom škole.
 • Organizovanje i ocenjivanje završnog testa za polaznike.
 • Upravljanje opremom i prostorijama koje obezbeđuje škola.

 

Dinamika nastave:

 • Kursevi traju 10 nedelja.
 • Časovi se održavaju ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u terminima od 18h do 22h.

 


 

Potrebni su nam predavači za sledeće oblasti:

 

Veb programiranje JS

Potrebna znanja:

 • HTML+ CSS
 • JS
 • SQL
 • jQuery – i interakcija sa HTML-om

 


 

Veb programiranje PHP

Potrebna znanja:

 • HTML+ CSS
 • PHP
 • SQL
 • jQuery – i interakcija sa HTML-om

 


 

Testiranje softvera QA

Potrebna znanja:

 • Manuelno testiranje
 • Osnova programskog jezika Java
 • Rad sa Selenium platformom – Selenium Webdriver + TestNG + POM
 • Korišćenje Eclipse za pisanje Selenium testova
 • Rad sa Apache POI bibliotekom za otvaranje Word/Excel dokumenata prilikom automatizacije testova

Dodatna znanja (za poziciju testiranje softvera QA) su poželjna:
SQL Server Manager Studio, JIRA, Jenkins, GitHub, PostMan, Toad for SQL server, JMeter, osnove Linux-a.

Dovoljno je znanje iz jedne obalsti: manuelno testiranje ili programiranje u Javi.

 


 

WordPress WP

Potrebna znanja:

 • HTML/CSS/PHP-a za potrebe razvoja WordPress teme
 • Razvoj WordPress teme
 • WordPress template hijerarhija
 • WordPress loop
 • WP_Query
 • Rad sa Advanced Custom Fields dodatkom
 • Custom post types, custom post taxonomies
 • Kreiranje WordPress menija i widget-a
 • Rad sa Elementor-om
 • WooCommerce

Formular za prijavu:

  Škola se ne obavezuje da kandidatima opravda razlog za odbijanje ili prihvatanje.