Analiza tržišta

IT sektor u Srbiji

IT sektor u Srbiji ima najveći razvojni potencijal. Ovo je uvidela i Vlada Republike Srbije koja je u saradnji sa United Nations Development Programme (UNDP) započela proces prekvalifikacije talentovanih pojedinaca u IT sektor. Cilj je da se na IT tržište rada uvedu novi junior programeri. Više o projektu možete saznati ovde.

Prema navodima Privredne komore Srbije u protekle dve decenije IT sektor u Srbiji je prošao kroz nekoliko faza. U periodu od 2001. do 2008. godine prosečna stopa rasta bila je 15%. Nakon ovog pozitivnog trenda u razmaku od 2 godine 2008.-2010. IT tržište gubi četvrtinu svoje vrednosti. Od 2010. godine zabeležena je prosečna stopa rasta od 12% čiji se kontinuitet očekuje do 2020. godine.

Takođe, RAS iznosi podatke da u Srbiji ima oko 1600 inovativno informacionih kompanija. Procenjeno je da u njima radi oko 14000 zaposlenih.

IT sektor u poslednjih godinu dana predstavlja medijski epicentar. Upravo zbog toga očekivanja koja pojedinci imaju od prekvalifikacije su izuzetno velika. Međutim, važno je pravilno razumeti trendove koji se javljaju na tržištu i uklopiti se. Plate u IT sektoru jesu u proseku veće nego u drugim sektorima, ali se do izuzetno visokih plata stiže godinama radnog iskustva i konstantnog usavršavanja. Prema istraživanju iz oktobra 2017. koje je sproveo StratIT prosečna plata nakon 5 godina rada u IT industriji je 1299 €, dok je prosečna juniorksa plata 700 €.

Na individualnom nivou razlike su velike. Potrebno je uzeti u obzir da nije isto biti junior programer sa završenim npr. Elektrotehničkim fakultetom ili Fakultetom organizacionih nauka i junior programer koji se prekvalifikovao. Ovo međutim ne znači da proces prekvalifikacije ne vodi ka uspehu. U svetu kao i u Srbiji postoji trend da dobar deo programera nema formalno IT obrazovanje. Upravo zbog toga jedan od koraka ka uspehu jeste prekvalifikacija.

Takođe, IT znanje i veštine je potrebno nadograditi kroz razumevanje i razvijanje korporativnih manira. Adekvatno ponašanje u poslovnom okruženju idividuama može pomoći da se lakše uklope u radnu sredinu i samim tim podignu svoju produktivnost i mogućnost napredovanja.

Kada se sve navedeno uzme u obzir, IT tržište u Srbiji predstavlja rastuću industriju sa velikim potencijalom. Ova idustrija takođe ima najbolju perspektivu i mogućnost da kvalitetan kadar zadrži u Srbiji i time smanji odliv radne snage, a istovremeno poržavajući konkurentnost naše privrede.