Proces selekcije

Proces selekcije

  • Pravilno popunjavanje prijave na sajtu IT Bootcamp, odabirom kursa u sekciji Prijave i pravilnik.
  • Na osnovu prijave kandidati će biti pozvani u prvi krug procesa selekcije, da rade online testiranje koje uključuje tri zadatka.
  • Prvi zadatak podrazumeva rešavanje testova na One Assessment platformi.
  • U drugom i trećem zadatku  dostavljamo materijal koji je potrebno da kandidati samostalno nauče. Vremenski okvir za sve kandidate je sedam dana. Kandidati će zatim biti u obavezi da urade dva online testa u vezi sa materijalom koji im je dostavljen za učenje. Neophodno je da kandidati samostalno rade online testove.
  • Kandidati koji su zadovoljili kriterijume iz prvog kruga biće pozvani na lični intervju.
  • Kandidati koji se najbolju pokažu na ličnom intervjuu biće pozvani na tehnički intervju. Na tehničkom intervjuu se proverava znanje usvojeno tokom prvog kruga procesa selekcije. Ukoliko primetimo drastična nepoklapanja između znanja pokazanog na online testovima i tokom tehničkog intervjua, zadržavamo pravo da diskvalifikujemo polaznika u budućim prijavama.
  • Na osnovu rezultata sa ličnog i tehničkog intervjua biće oformljena grupa polaznika kursa.

Proces selekcije u proseku traje između 40 i 60 dana. Svi kandidati će na kraju procesa selekcije biti obavešteni o ishodu.

Škola neće objavljivati pojedinačne rezultate kandidata. Takođe, škola se ne obavezuje da kandidatima navodi razlog za odbijanje, usled logističkih ograničenja.

IT Bootcamp zadražava pravo da navedeni proces selekcije promeni u skladu sa potrebama. Ovo se odnosi na vremensko trajanje selekcije, broj krugova i tip krugova.

One Assessment je platforma za regrutovanje i selekciju kandidata koja optimizuje celokupan proces zapošljavanja što obuhvata oglašavanje pozicije, praćenje aplikacija kandidata, testiranje kandidata, zakazivanje intervjua, komunikaciju sa kandidatima i sa drugim članovima tima. One Assessment pomaže kompanijama da izgrade odnos sa potencijalnim kandidatima pre samog apliciranja na poziciju. Takođe, One Assessment omogućava uočavanje talenata davanjem jednake šanse svim kandidatima koji su se prijavili za poziciju, bez obzira na iskustvo i CV, kroz psihometrijske testove nove generacije. Za više informacija pogledajte: www.oneassessment.com