Blog

Da li ste spremni da postanete freelancer?

U tekstu na Infostud Hub blogu pročitajte 10 znakova koji vam mogu pomoći u vašoj odluci da se potpuno upustite u freelance poslovanje.