Blog

JS Belgrade Meetup pod nazivom “TDD and WASM”

U sredu, 23. oktobra, JS Belgrade zajednica organizuje 35. JS Belgrade Meetup pod nazivom “TDD and WASM”.

Na meetup-u ćete imati priliku da čujete više o Test driven development-u (TDD), njegovim osnovnim konceptima, najčešćim greškama, najboljim praksama i slično. Druga tema meetup-a je WebAssembly, gde ćete saznati više o tome kako WebAssembly funkcioniše, zašto je potreban i kako vam može koristiti već u sledećem projektu.