Blog

Nedostaci JavaScript programskog jezika

Na Quantox Technology blogu pročitajte tekst na temu “Mračna strana JavaScript jezika”, u kojem je prikazana lista nekih od nedostataka JavaScript-a i predlozi kako možete izbeći da ovi nedostaci naprave problem u vašem kodu.