Pregled kurseva

Pregled kurseva

Osnove programiranja (Java)

Trajanje: 10 week

Besplatan

Osnove programiranja (Java)

Naučite osnove programiranja kroz Javu. Kurs uključuje razvijanje Java aplikacija za desktop i mobilne uređaje. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Razvoj veb stranica (PHP) – Srbija

Trajanje: 10 week

Besplatan

Razvoj veb stranica (PHP) – Srbija

Naučite da kreirate funkcionalan vebsajt koristeći HTML, CSS i PHP. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Razvoj veb stranica (JS) – Novi Sad

Trajanje: 10 week

Besplatan

Razvoj veb stranica (JS) – Novi Sad

Naučite da kreirate funkcionalan vebsajt koristeći HTML, CSS i JavaScript. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Razvoj veb stranica (JS) – Beograd

Trajanje: 10 week

Besplatan

Razvoj veb stranica (JS) – Beograd

Naučite da kreirate funkcionalan vebsajt koristeći HTML, CSS i JavaScript. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Razvoj veb stranica (PHP) – Novi Sad

Trajanje: 10 week

Besplatan

Razvoj veb stranica (PHP) – Novi Sad

Naučite da kreirate funkcionalan vebsajt koristeći HTML, CSS i PHP. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Testiranje softvera (QA) – Novi Sad

Trajanje: 10 week

Besplatan

Testiranje softvera (QA) – Novi Sad

Naučite manuelno i automatsko testiranje kroz praktični rad. Kurs je postavljen na osnovu iskustva firmi kojima je testiranje osnovni deo poslovanja. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Testiranje softvera (QA) – Beograd

Trajanje: 10 week

Besplatan

Testiranje softvera (QA) – Beograd

Naučite manuelno i automatsko testiranje kroz praktični rad. Kurs je postavljen na osnovu iskustva firmi kojima je testiranje osnovni deo poslovanja. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Razvoj veb stranica (PHP) – Beograd

Trajanje: 10 week

Besplatan

Razvoj veb stranica (PHP) – Beograd

Naučite da kreirate funkcionalan vebsajt koristeći HTML, CSS i JavaScript. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Testiranje softvera (QA) – Niš i Kragujevac

Trajanje: 10 week

Besplatan

Testiranje softvera (QA) – Niš i Kragujevac

Naučite manuelno i automatsko testiranje kroz praktični rad. Kurs je postavljen na osnovu iskustva firmi kojima je testiranje osnovni deo poslovanja. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Razvoj veb stranica (JS) – Niš i Kragujevac

Trajanje: 10 week

Besplatan

Razvoj veb stranica (JS) – Niš i Kragujevac

Naučite da kreirate funkcionalan vebsajt koristeći HTML, CSS i JavaScript. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Osnove programiranja (Java) – Beograd

Trajanje: 10 week

Besplatan

Osnove programiranja (Java) – Beograd

Naučite osnove programiranja kroz Javu. Kurs uključuje razvijanje Java aplikacija za desktop i mobilne uređaje. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije
Razvoj veb stranica (PHP) – Niš

Trajanje: 10 week

Besplatan

Razvoj veb stranica (PHP) – Niš

Naučite da kreirate funkcionalan vebsajt koristeći HTML, CSS i PHP. Broj časova: 160 Trajanje: 10 nedelja

Detaljnije