Kako smo nastali

Dobrodošli u IT Bootcamp

Potreba za IT znanjima i veštinama se konstantno povećava, kao i njihova raznovrsnost. IT industrija u Srbiji evidentno raste. Prednost IT sektora je što je veoma raznovrstan i što se ljudi mogu pronaći u različitim segmentima.

U praksi se često dešava da se pojedinci nisu na vreme odlučili da se obrazuju u IT sektoru. Kasnije doškolovavanje najčešće zahteva izdvajanje novčanih sredstava, koja za dobar deo populacije nisu mala. Nažalost, među osobama koji nisu u mogućnosti da priušte plaćeno doškololovavanje i prekvalifikaciju mogu se naći veoma talentovani pojedinci koji su se spletom odluka odaljili od IT znaja, ili nisu bili na pravi način upućeni na ista.

Uzimajući u obzir sve navedeno u Beogradu je pokrenuta sjajna inicijativa za otvaranje non-profit IT škole pod nazivom IT Bootcamp. Inicijativu su pokrenula tri individualna donatora iz dijaspore sa svojim partnerima, a u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Oni su odlučili da je u ovom slučaju korisnije i humanije uložiti sredstva da se ljudima pružiti znanje koje će ih dovesti do boljih poslova i omogućiti kontinualno povećanje životnog standarda, nego da ta ista sredstva jednokratno doniraju. Da bi ovakva ideja uspela neophodno je samo da budući polaznik pokaže motivaciju.

Srbija može da ima najbolji IT sektor u regionu, ali moramo zajedno da radimo na tom cilju.