Blog

Koje veštine su potrebne za testiranje softvera?

Pored znanja i tehničkih veština, koje je potrebno da imate kako bi se bavili testiranjem softvera, neophodno je da imate i neke dodatne osobine i veštine. Više o njima pročitajte ovde.