Blog

Koji su to cenjeni soft skill-ovi i kako do njih

Pored tehničkog znanja, koje je neophodno da imate kako biste se zaposlili u jednoj IT kompaniji, potrebno je da imate i određeni set osobina koje utiču na to kako ćete se snalaziti u kolektivu, sa klijentima, na određenim pozicijama i u poslu generalno. Više o tome koje soft skillove kompanije najviše cene, pročitajte na blogu helloworld.rs

Meeting