Blog

Meetup “Moć JavaScript generatora”

U sredu, 30. septembra, zajednica JSHeroes organizuje online JavaScript meetup.

Tema meetup-a su JavaScript generatori, za koje se smatra da su nedovoljno iskorišćena funkcija JS-a. Učesnici će imati priliku da saznaju više o generatorima – kako rade, u čemu se ogleda njihova moć i kako upotrebom generatora mogu da olakšaju sebi budući rad.