Blog

Besplatni edukativni sadržaj na LinkedIn-u

Kompanija Microsoft je pokrenula inicijativu za pomoć svima koji su izgubili posao tokom pandemije i obuhvata edukativne sadržaje, odnosno kurseve za deset pozicija za koje je procenjeno da postoji najveća potražnja radne snage. Kursevi su dostupni na LinkedIn-u, a više o ovoj inicijativi možete pročitati na Startit Dnevniku.