Blog

Uspešan završetak druge generacije kurseva Razvoj veb stranica i QA

Druga generacija polaznika je uspešno završila kurseve Razvoj veb stranica i QA. Hvala svima na uloženom trudu i istrajnosti, timskom radu i lepom druženju. Nadamo se da ćete biti inspiracija i budućim generacijama.