Blog

Druga generacija polaznika QA kursa je počela sa radom

Druga generacija polaznika QA kursa je sinoć počela sa radom. Nadamo se da će nova generacija biti bar podjednako uspešna kao i prethodna. Uvodni govor je održao naš dragi gost, profesor Darko Marinov, koji predaje QA na “University of Illinois at Urbana-Champaign”. Srećno!