Proces selekcije

Proces selekcije

  • Pravilno popunjavanje prijave na sajtu IT Bootcamp: itbootcamp.rs/prijava/
  • Na osnovu prijave izabrani kandidati biće pozvani da rade online testiranje koje uključuje: test logičkog razmišljanja i test ličnosti.
  • Izabranim kandidatima iz drugog kruga biće dostavljen online materijal koji je potrebno da samostalno nauče. Vremenski okvir za sve kandidate biće isti. Kandidati će zatim biti pozvani da rade online test u vezi sa materijalom koji im je dostavljen za učenje.
  • Izabrani kandidati iz trećeg kruga biće pozvani na lični intervju.
  • Na osnovu intervjua biće oformljena gupa polaznika kursa.

 

IT Bootcamp zadražava pravo da navedeni proces selekcije promeni u skladu sa potrebama. Ovo se odnosi na vremensko trajanje selekcije, broj krugova i tip krugova.

Proces selekcije je podržan od strane One Assessment-a i Gi Groupe HR Solution d.o.o.

One Assessment je podržao školu omogućivši nam da koristimo njihovu platformu za online testiranje kandidata. Gi Group HR Solution d.o.o. je podržalo školu u procesu selekciju kandidata putem ličnih intervjua.

 

One Assessment je platforma za regrutovanje i selekciju kandidata koja optimizuje celokupan proces zapošljavanja što obuhvata oglašavanje pozicije, praćenje aplikacija kandidata, testiranje kandidata, zakazivanje intervjua, komunikaciju sa kandidatima i sa drugim članovima tima. One Assessment pomaže kompanijama da izgrade odnos sa potencijalnim kandidatima pre samog apliciranja na poziciju. Takođe, One Assessment omogućava uočavanje talenata davanjem jednake šanse svim kandidatima koji su se prijavili za poziciju, bez obzira na iskustvo i CV, kroz psihometrijske testove nove generacije. Za više informacija pogledatjte: www.oneassessment.com

 

Gi Group HR Solutions d.o.o. u Srbiji je osnovan u aprilu 2002. godine sa misijom da klijentima pruži podršku u ostvarivanju poslovne strategije nudeći široko znanje o lokalnom tržištu, veliko iskustvo svojih konsultanata i oprobanu internacionalnu praksu svojih partnera. Kao lider u regionu Gi Group HR Solutions d.o.o. od avgusta 2011. prelazi u potpuno vlasništvo Gi Group-e, jedne od vodećih svetskih kompanija koja posluje u oblasti privremenog i stalnog zapošljavanja, regrutovanja i selekcije kadrova, kao i u drugim oblastima ljudskih resursa. Za više informacije pogledajte: www.gigroup.rs