Blog

Startuj.com blog na temu veštačke inteligencije

Sa sigurnošću možemo reći da je poslednjih meseci veštačka inteligencija glavna tema u svetu tehnologije.

O ovoj temi možete dodatno da se informišete na blogu  Startuj.com