Blog

Kako se pripremiti za tehnički intervju

Procesi selekcije u kompanijama nisu nimalo jednostavna stvar, jer se sastoje od nekoliko faza i zahtevaju demonstraciju adekvatnog nivoa znanja i veština. Zbog toga je priprema za intervjue i zadatke od ključnog značaja. Kako bi vam olakšao proces pripremanja za tehničke intervjue, programer Marko Denić je sastavio listu korisnih materijala.