Blog

Kako izgleda proces testiranja softvera

Testiranje je glavni put u ispitivanju da li određeni softver ispunjava zahteve QA, stoga je važno detaljno isplanirati ceo proces, kako bi se slučajno ne bi prikrio esencijalni bag koji može da ugrozi krajnjeg korisnika. O tome koje veštine su potrebne za QA testera, šta je neophodno da znaš kako bi postao QA tester i kako izgleda sam proces testiranja, pisao je Ivan Kuzmanović na HelloWorld.rs.

 

Bug