Blog

Pridruži se IT Bootcamp timu

IT Bootcamp je u potrazi za novim predavačima. Ukoliko posedujete potrebno znanje, želju i volju da to znanje prenesete drugima, molimo Vas, popunite prijavu i postanite deo našeg tima.

Za letnji ciklus predavanja u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i na Kosovu i Metohiji su nam potrebni predavači iz tri oblasti.

 

Veb programiranje JS

Potrebna znanja:

 • HTML+ CSS
 • JS
 • SQL
 • jQuery i interakcija sa HTML-om  

 

Veb programiranje PHP

Potrebna znanja:

 • HTML+ CSS
 • PHP
 • SQL
 • jQuery – i interakcija sa HTML-om

 

Testiranje softvera QA

Potrebna znanja:

 • Manuelno testiranje
 • Osnova programskog jezika Java
 • Rad sa Selenium platformom – Selenium Webdriver + TestNG + POM
 • Korišćenje Eclipse za pisanje Selenium testova
 • Rad sa Apache POI bibliotekom za otvaranje Word/Excel dokumenata prilikom automatizacije testova

Dodatna znanja (za poziciju testiranje softvera QA) su poželjna:
SQL Server Manager Studio, JIRA, Jenkins, GitHub, PostMan, Toad for SQL server, JMeter, osnove Linux-a.

Dovoljno je znanje iz jedne oblasti: manuelno testiranje ili programiranje u Javi.

 

Zaduženja predavača:

 • Izrada plana i programa na osnovu strukture koju postavlja škola.
 • Održavanje predavanja i vežbi na osnovu plana i programa.
 • Kreiranje, pregled, i ocenjivanje domaćih zadataka tokom kursa.
 • Evaluacija i motivisanje polaznika tokom kursa.
 • Redovna koordinacija sa menadžmentom škole.
 • Organizovanje i ocenjivanje završnog testa za polaznike.
 • Upravljanje opremom koju obezbeđuje škola.

 

Predavač bi bio angažovan od sredine jula 2021. u periodu od 10 nedelja, ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 18h do 22h. Postoji mogućnost dogovora da se pokrije samo deo navedenog vremenskog perioda. 

Kurs je besplatan za polaznike, ali su predavači plaćeni. Usled situacije sa virusom COVID-19 predavanja će biti organizovana onlajn preko aplikacije Zoom.

 

Svi zainteresovani mogu poslati svoj CV do 9. jula 2021.godine na email info@nis.itbootcamp.rs ili se direktno prijaviti u sekciji Karijera.