Blog

Loše strane JavaScript jezika

JavaScript je dinamičan programski jezik koji je lakši za učenje i jednostavniji za upotrebu, od većine drugih. To ga činim jednim od najpopularnijih jezika. Ipak, i on ima neke loše strane. Ako vas zanima koje, pročitajte blog portala HelloWorld.