Blog

HR trening polaznicima kursa Testiranje softvera

Sinoć je Iva Miljić održala šesti po redu HR trening polaznicima kursa testiranje softvera (QA), koji je ujedno postao tradicija. Polaznici su imali priliku da kroz simulacije intervjua i predavanja prepoznaju najbitnije elemente predstavljanja na intervjuima. Hvala Ivi i Jaka Lounge na dve godine divne podrške!