Blog

Poseta drugoj generaciji polaznika kursa u Nišu

U Nišu smo imali još jednu lepu posetu. Radmila Petrović i Julija Savović iz kompanije Miticon su zajedno sa bivšim polaznicima, koji su upravo kod njih našli šansu, posetili drugu generaciju polaznika kursa Testiranje softvera. Radmila i Julija su dale savete trenutnim polaznicima šta da istražuju, na šta posebno da obrate pažnju tokom kursa, kao i smernice za pitanja na intervjuima. Polaznici prethodne generacije su novim kolegama pričali o istrajnosi, timskom duhu i njihovom iskustvu tokom školovanja u IT Bootcamp-u. Hvala svima na podršci.