Blog

HTML i CSS predavanje polaznicima JS kursa

Hvala Ivanu iz kompanije Svea Ekonomi na odličnom predavanju HTML-a i CSS-a polaznicima JS kursa.