Blog

QuantoxTech Meetup

U Beogradu se 11. septembra održava QuantoxTech Meetup, koji organizuje Quantox Technology.

Na meetup-u će biti održano predavanje na temu interesantnih koncepata modernog Javascript-a i razvoja Webpack plugin-ova, kao i same unutrašnje arhitekture Webpack-a. Takođe, biće prikazan primer plugin-a za transpiling Ć++ programske sintakse na sintaksu Javascript programskog jezika.