Blog

Dodela diploma 4. i poseta 5. generaciji IT Bootcamp-a

Juče smo proslavili još jednu dodelu diploma. Osnivači i donatori škole – Nemanja Petrović i Petar Marković su pozdravili polaznike 4. generacije, čestitali im na trudu i uručili diplome. Nemanja i Petar su takođe posetili i polaznike 5. generacije koji su prošli ponedeljak počeli sa predavanjima i podsetili ih zašto su upornost, motivacija i proaktivnost ključni faktori uspeha.

Dodeli su prisustvovali i direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac – Ana Koeshall, menadžerka škole – Barbara Petrović i koordinatorka škole u Nišu – Milena Đorđević. Još jednom se zahvaljujemo Mašinskom fakultetu, Matematičkom fakultetu i Naučno-tehnološkom parku Beograd na divnoj saradnji.