Blog

Predavanje na temu QA-a

Danas vam predlažemo još jedno predavanje na temu QA-a, ovoga puta u organizaciji In Centar -a.

Pored besplatnog predavanja, na kojem možete saznati više o samom procesu testiranja softvera i njegovim izazovima, možete se prijaviti i za dvodnevnu radionicu. Učešćem u radionici ćete unaprediti svoje znanje, ali i pomoći učenicima Desete beogradske gimanzije da odu na matursku
ekskurziju.

Prijavite se na vreme i obezbedite svoje mesto.