Blog

Inspirativna poseta trećoj generaciji polaznika IT Bootcamp-a

Svetislav Simić i Miloš Kuraica, iz firme ITekako, posetili su polaznike treće generacije IT Bootcamp-a i preneli im svoje stavove i iskustva sa IT tržišta rada. Svetislav je prošloj generaciji QA kursa držao predavanja iz Selenium-a, dok je Miloš polaznik prve generacije QA kursa koji je svoju šansu upravo pronašao u firmi Itekako. 
Svetislav je podsetio polaznike koliko je važno da veruju u sebe i budu vredni i uporni u traženju svoje šanse. Takođe im je naglasio da neguju dobru radnu etiku i lepo ponašanje, jer se to veoma ceni. 
Miloš je iz svog ličnog iskustva ispričao kako izgleda razvojni put jednog polaznika IT Bootcamp-a i svojim primerom dokazao da gde ima volje ima i načina.