Blog

Treća generacija polaznika QA kursa završava sa predavanjima manuelnog testiranja

QA grupa večeras završava sa predavanjima manuelnog testiranja. Znamo da će im predavač Miša nedostajati, ali verujemo da će im se predavanja iz automatskog testiranja podjednako svideti.