Emakina

“U našem EMK.RS timu se nazi više članova, bivših polaznika IT Bootcampa. Svi oni su pokazali da su upravo na ovom kursu, dobili adekvatnu osnovu koja im je pomogla da zakorače u QA svet. Uz naš mentorski program i Learning Development kulturu, nekadašnji polaznici, danas su izuzetno uspešni QA inženjeri.”
Aleksandra Radujko, Human Value Manager