Emakina

“Zahvaljujući dosadašnjoj saradnji sa IT Bootcamp-om naša kompanija je dobila značajno pojačanje. Vrlo posvećen sistem selekcije i sjajna osnova koju polaznici obuke dobijaju, zajedno uz naš mentorski program kroz koji prolaze u Emakina.RS, pokazali su se kao sjajan recept za talentovane, ambiciozne kandidate koji se vrlo brzo i lako uklapaju u našu kompanijsku kulturu.”

Jelena Sokić – Human Value Manager