dCloud

“Stručan i otvoren pristup celog tima daje kao rezultat obučen kadar koji može da odgovori svim izazovima.”
Marko Tasic, CEO/CTO