Bad Sistems

“IT Bootcamp u Nišu je idealna prilika za sve koji žele da se upuste u programiranje i isprobaju svoje sposobnosti u ovom svetu. Misiju i viziju obrazovanja i napretka smo prepoznali kao zajedničke vrednosti i veoma rado prihvatili saradnju. BAD SISTEMS od svog osnivanja omogućava programe praksi i usavršavanja a polaznici IT Bootcampa su se pokazali kao odlični kandidati. Jedan od polaznika je danas i zvaničan član BAD SISTEMS tima.

IT Bootcamp svim polaznicima omogućava detaljno znanje koje će kasnije moći da oblikuju prema svojim interesovanjima i potrebama. Polaznici su se pokazali kao vredni, uvek spremni da doprinesu svojim znanjem ali i da uče i napreduju svakodnevno.

Saradnju ćemo nastaviti a preporučujemo svima da doprinesu razvoju stručnog kadra u IT-ju, i ukoliko su u mogućnosti, IT Bootcamp polaznicima omoguće stručna usavršavanja u svojim firmama.”
Sara Novosel, Product Marketing Manager