Testimonial Category: <span>Beograd</span>

Svea ekonomi

“Polaznici su posedovali zavidnu količinu znanja i veština. Interesantno je iskustvo okupiti toliko različitih karaktera u funkcionalan tim koji nedostatak iskustva kompezuje diskusijama, konstruktivnim pitanjima i kreativnim idejama.”
Veljko Stanojević, Senior Frontend Developer

“Temeljan rad i posvećenost tokom deset napornih nedelja kursa evidentni su kod bivših polaznika IT Bootcamp-a. Kombinacija stečenog znanja, radoznalosti i želje za usavršavanjem, dodatno su kanalisani timskim radom i suočavanjem sa izazovima stvarnih, životnih situacija. Učesnici su u tom procesu pokazali izvanrednu prilagodljivost i upornost i isporučili kvalitetne proizvode u zadatom roku.”
Danko Novović, Junior Frontend Developer

Endava

“Tokom prethodnih par godina, imali smo priliku da kroz praksu uvedemo nekoliko polaznika IT Bootcamp kursa “Testiranje softera (QA)” u Endavu. Njihova motivisanost, posvećenost i želja za usavršavanjem u kombinaciji sa dobrom osnovom koju su stekli tokom kursa, pomogla im je da se veoma brzo uklope u našu kompaniju. Radujemo se nastavku saradnje sa IT Bootcamp-om.”
Zoran Labrović, Head of Testing Belgrade

Itekako

“Zahvaljujući saradnji sa IT Bootcamp-om, u poslednjih par godina u Itekako smo zaposlili perspektivne QA testere sa dobrom teorijskom osnovom i jakom željom za usavršavanje. Visoka motivacija, spremnost na učenje i predan rad, kao i različite obrazovne i karijerne pozadine uneli su poseban duh u naš QA tim. Radujemo se generacijama koje dolaze!”
Aleksandra Rašić, HR Specialist