Pristup WordPress testu

Poštovani kandidati, molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće uputstvo pre nego što pristupite završnom testu.

Čim pristupite linku vreme će početi da teče, tako da Vas molimo da ne započinjete test pre nego što ste spremni. Vreme trajanja testa je 20 minuta. Brzina kojom ste uradili test koristiće se kao odlučujući parametar u slučaju istih rezultata većeg broja kandidata. Test možete uraditi samo jednom. Nakon isteka vremena nećete više moći da dajete odgovore, tako da ukoliko Vam istekne vreme pošaljite test klikom na dugme “Pošalji”.

Na sledećem linku možete pristupiti završnom testu:

Započnite WordPress test