Prijava – Niš

Prijava

Prijavljivanje za prolećni ciklus kurseva 2020. godine je počelo.

Selekcija će se vršiti Online. Takođe, nastava će se odvijati Online, a u skladu sa novonastalom situacijom. Škola zadražava pravo da predavanja nastavi u učionici kada se za to steknu uslovi.

Uslovi za prijavu

  • Punoletni građani koji su završili srednju školu.
  • Građani koji studiraju na smerovima sa manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su završili fakultete, na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Uslov je da ne rade na IT pozicijama.
  • Građani koji su zaposleni u drugim sektorima (ne IT), a tokom ranije karijere nisu radili više od tri meseca na programerskim pozicijama u IT industriji.
  • Građani koji trenutno ne rade, a nisu radili više od tri meseca na programerskim pozicijama u IT industriji.

Formular za prijavu


Prednost pri izboru smene imaće najbolji kandidati. Škola zadržava pravo da Vas bez obzira na izabranu opciju stavi na kurs na kojem je ostalo mesta.

 

Molimo Vas da odgovorite na postavljena pitanja

Škola neće objavljivati pojedinačne rezultate kandidata. Takođe, škola se ne obavezuje da kandidatima opravda razlog za odbijanje ili prihvatanje.