Prijava – Niš

Prijava

Prijavljivanje za prolećni ciklus kurseva 2020. godine je završeno.

Selekcija će se vršiti Online. Takođe, nastava će se odvijati Online, a u skladu sa novonastalom situacijom. Škola zadražava pravo da predavanja nastavi u učionici kada se za to steknu uslovi.

Uslovi za prijavu

  • Punoletni građani koji su završili srednju školu.
  • Građani koji studiraju na smerovima sa manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su završili fakultete, na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Uslov je da ne rade na IT pozicijama.
  • Građani koji su zaposleni u drugim sektorima (ne IT), a tokom ranije karijere nisu radili više od tri meseca na programerskim pozicijama u IT industriji.
  • Građani koji trenutno ne rade, a nisu radili više od tri meseca na programerskim pozicijama u IT industriji.