Prijava – Beograd

Prijava

Prijavljivanje za kurseve koji počinju sredinom oktobra 2019. je završeno. Za obaveštenja o budućim kursevima savetujemo vam da pratite Facebook i Linkedin stranicu škole, kao i vebsajt.

Uslovi za prijavu

  • Punoletni građani koji su završili srednju školu.
  • Građani koji studiraju na smerovima sa manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su završili fakultete, na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Uslov je da ne rade na IT pozicijama.
  • Građani koji su zaposleni u drugim sektorima (ne IT), a tokom ranije karijere nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u IT industriji.
  • Građani koji nisu zaposleni, a nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u IT industriji.