Html Css test – Nis

Html + CSS test - Niš

Ime
Prezime
Telefon
Email
1. Na HTML stranici treba da se prikaže lista koja je u nastavku. Odaberite ispravan kod za njeno prikazivanje:

2. Koji od sledećih načina je ispravan za dodavanje slike na HTML stranu?
3. Koja je razlika između dve oznake za HTML tabelu: tr i td?
4. Koji od sledećih tagova su elementi za sekcije (sectioning elements)?
5. Koja je razlika između CSS-ovog 'id =' i 'class =' u HTML oznaci?
6. Ako je sledeći kod deo HTML stranice, šta je tačno?
7. Šta je od ponuđenog obavezno kod dodavanja slike na HTML stranu?
8. Koji od sledećih tagova su metadata elementi?
9. Razmislite o sledećem HTML-u:

Koji primer od sledećih pokazuje kako će ovaj HTML biti prikazan na web stranici?
10. Koje od navedenih su važeće RGB boje za kompjuter? (Svaka opcija ispod je kolekcija od tri vrednosti za crvenu (Red), zelenu (Green) i plavu (Blue) boju. Označite sve odgovarajuće.)