Html Css test – KiM

HTML + Css test - KiM

Ime
Prezime
Telefon
Email
1. Koji od sledećih tagova su metadata elementi?
2. Razmislite o sledećem HTML-u:

Koji primer od sledećih pokazuje kako će ovaj HTML biti prikazan na web stranici?
3. Koji od sledećih tagova su elementi za sekcije (sectioning elements)?
4. Ako je sledeći kod deo HTML stranice, šta je tačno?
5. Koji od sledećih načina je ispravan za dodavanje slike na HTML stranu?
6. Šta je od ponuđenog obavezno kod dodavanja slike na HTML stranu?
7. Koje od navedenih su važeće RGB boje za kompjuter? (Svaka opcija ispod je kolekcija od tri vrednosti za crvenu (Red), zelenu (Green) i plavu (Blue) boju. Označite sve odgovarajuće.)
8. Koja je razlika između dve oznake za HTML tabelu: tr i td?
9. Koja je razlika između CSS-ovog 'id =' i 'class =' u HTML oznaci?
10. Na HTML stranici treba da se prikaže lista koja je u nastavku. Odaberite ispravan kod za njeno prikazivanje: