Html Css test – Beograd

Html + CSS test

Ime
Prezime
Telefon
Email
1. Koja je razlika između CSS-ovog 'id =' i 'class =' u HTML oznaci?
2. Ako je sledeći kod deo HTML stranice, šta je tačno?
3. Koji od sledećih tagova su metadata elementi?
4. Koji od sledećih načina je ispravan za dodavanje slike na HTML stranu?
5. Koje od navedenih su važeće RGB boje za kompjuter? (Svaka opcija ispod je kolekcija od tri vrednosti za crvenu (Red), zelenu (Green) i plavu (Blue) boju. Označite sve odgovarajuće.)
6. Šta je od ponuđenog obavezno kod dodavanja slike na HTML stranu?
7. Koji od sledećih tagova su elementi za sekcije (sectioning elements)?
8. Razmislite o sledećem HTML-u:

Koji primer od sledećih pokazuje kako će ovaj HTML biti prikazan na web stranici?
9. Koja je razlika između dve oznake za HTML tabelu: tr i td?
10. Na HTML stranici treba da se prikaže lista koja je u nastavku. Odaberite ispravan kod za njeno prikazivanje: