Html Css test – Beograd

Html + CSS test

Ime
Prezime
Telefon
Email
1. Šta je od ponuđenog obavezno kod dodavanja slike na HTML stranu?
2. Na HTML stranici treba da se prikaže lista koja je u nastavku. Odaberite ispravan
kod za njeno prikazivanje:

3. Koji od sledećih načina je ispravan za dodavanje slike na HTML stranu?
4. Razmislite o sledećem HTMLu:


Koji primer od sledećih pokazuje kako će ovaj HTML biti prikazan na web stranici?5. Koji od sledećih tagova su elementi za sekcije (sectioning elements)?
6. Koja je razlika između dve oznake za HTML tabelu: <tr> i <td>?
7. Ako je sledeći kod deo HTML stranice, šta je tačno?
8. Koja je razlika između CSS-ovog "id =" i "class =" u HTML oznaci?
9. Koje od navedenih su važeće RGB boje za kompjuter? (Svaka opcija ispod je
kolekcija od tri vrednosti za crvenu (Red), zelenu (Green) i plavu (Blue) boju.
Označite sve odgovarajuće.)
10. Koji od sledećih tagova su metadata elementi?