IT Bootcamp kursevi

Testiranje softvera (QA) – Novi Sad

computer-1209641_1280

Detalji o kursu

  • Trajanje10 nedelja
  • Broj časova160 
  • Dnevno4 sata
  • Broj polaznika25
Cena kursa: besplatan

Testiranje podrazumeva traženje grešaka. Ovaj proces je veoma dinamičan i zahteva logičko razmišljanje. Kurs koji nudimo je podeljen u dve celine: manuelno testiranje i automatsko testiranje. Manuelno testiranje ne zahteva poznavanje programshih jezika i predstavlja samostalnu celinu. Manuelno tesiranje takođe može biti i uvod u automatsko testiranje, jer se najčešće manuelni testeri odlučuju da kasnije uče i automatsko testiranje, koje zahteva osnovno poznavanje bar jednog programskog jezika u kojem se piše kod. Kurs će polaznicima obezbediti znanje iz manuelnog testiranja i uvesti ih u osnove automatskog testiranja.

Polaznici će naučiti osnovne pojmove i tehnike testiranja, kako da provere tačnost sistema i komponenti, pisanje svih slučajeva koji se testiraju, popunjavanje elektronskih kartica preko kojih se prijavljuju greške, analiziranje dobijenih rezultata i pisanje izveštaja, pisanje SQL upita i rad sa bazama podataka.

Kurs je namenjem polaznicima bez tehničkog odnosno programerskog predznanja. Međutim, potrebno je da polaznik aktivno zna da koristi računar, odnosno da zna da kuca, koristi Internet i fajlove.

Kurs počinje u aprilu 2021. godine.

Kurs će se održavati u popodnevnoj smeni od 18:00 – 22:00h ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom.

Program kursa:

  • Manuelno testiranje
  • Osnova programskog jezika Java
  • Rad sa Selenium platformom – Selenium Webdriver  + TestNG + POM
  • Korišćenje Eclipse za pisanje Selenium testova
  • Rad sa Apache POI bibliotekom za otvaranje Word/Excel dokumenata prilikom automatizacije testova
  • Rad sa: SQL Server Manager Studio, JIRA, Jenkins, GitHub, PostMan, Toad for SQL server, JMeter, osnove Linux-a

 

Instruktor

Srodni kursevi