Prijava

Prijava

Prijavljivanje za kurseve koji pročinju krajem avgusta je završeno. 

Uslovi za prijavu

  • Punoletni građani koji su završili srednju školu.
  • Građani koji studiraju na smerovima sa manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su završili fakultete, na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Uslov je da ne rade ili nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u IT industriji.
  • Građani koji trenutno ne rade i nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u IT industriji.
  • Starosno ograničenje ne postoji.

Poštovani kandidati prijavljivanje za kurseve koji počinju u avgustu je završeno.