Prijava

Prijava

Rok za prijavu

Prijavljivanje na kurseve koji počinju u junu traje do 25.5.2018. u 24:00h. Prijavi se i ti za IT!

Uslovi za prijavu

  • Punoletni građani koji su završili srednju školu.
  • Građani koji studiraju na smerovima sa manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su završili fakultete, na smerovima koji su imali manje od 20% ispita iz IT predmeta.
  • Građani koji su zaposleni imaju pravo učešća u programu ukoliko imaju dovoljno vremena da se posvete kursu. Uslov je da ne rade ili nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u IT industriji.
  • Građani koji trenutno ne rade i nisu radili više od šest meseci na programerskim pozicijama u IT industriji.
  • Starosno ograničenje ne postoji.


Skenirana đačka knjižica ako idete u srednju školu, skenirani indeks sa godine studija na kojoj ste, skenirana diploma ako ste završili fakultet.

Prednost pri izboru smene imaće najbolji kanidati. Škola zadržava pravo da Vas bez obzira na izabranu opciju stavi na kurs na kojem je ostalo mesta.

 

Molimo Vas da odgovorite na postavljena pitanja